TEMMUZ AYI TARIM TAKVİMİ


tarım
Temmuz Ayı Tarım Takvimi

TEMMUZ AYI TARIM TAKVİMİ

TARLA ZİRAATI
-Hasadı yapılan hububat tarlalarında balya işleri tamamlanır ve toprak işleme yapılır.
-İkinci mahsul olan bitkilerde ekimler tamamlanır.
-Çapalama, sulama, boğaz doldurma, seyreltme, sırıklara bağlama gibi bakım işleri devam eder.
-Her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılır. 
-Hasat ve harman işleri ay boyunca yürütülür. Ambarlanır, saklanır, değerlendirilir.

SEBZECİLİK
 -Ayın ikinci yarısında hıyar ekili seralarda ürün değişimi başlar. Önceki dikilen sebze fideleri              sökülerek yerine yenileri dikilir.
-Sebzeler sık sık sulanır. Çapalama ay boyunca devam eder. Gübre verilir.
 -Sebzelerde seyreltme ve dip doldurma işleri yapılır.
 -Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır.
 -Her çeşit sebzenin hasadı, ambalajı, pazara sevki ve ürün değerlendirmesi devam eder.

MEYVECİLİK
- Çay bahçelerinde 2.kesim çay hasadına başlanır.
 -Kivilerde ayın sonlarına doğru yaz budamasına başlanır
 -Erkenci armutlarda hasada başlanır.
-Genel olarak durgun göz aşısı başlar. Meyve seyreltme, su buharlaşmasını önleme amacıyla filiz  alma, yaprak yolma ve bazı dalların kesilmesi şeklinde budama yapılır.
 -Sık sık sulama yapılır. Gübre şerbetleri de verilir. Ot alma ve çapalama işleri devam eder.
 -Bağlarda uç alma, filiz alma, yaprak seyreltme, sülük ve bilezik alma, koltuk alma ve hereklere bağlama işleri devam eder.
Sulama, çapalama gibi bakım işleri yürütülür.
 -Fındık koşnili ve her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.

HAYVANCILIK
- Hayvanların çoğunlukla dışarıda ve merada bulunması dolayısıyla ahır işleri azdır. Ahır besisi yapılan bölgelerde ahırlar temiz, havalı bulundurulmalı ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.
-Hayvanlar her ne kadar meralarda besleniyorsa da yem yetersizliği bakımından takviye yemleme yapılır. Özellikle buzağılar ve kuzular için özel besleme yapılmalıdır. İlkbaharda doğan kuzularda kırkım başlar.
-İlkbaharda erken yavru almak amacıyla ılık bölgelerde koç katımı yapılır.
-Çayırlar, yem bitkilerini hasadına devam edilir. Otlar kurutulur, balyalanır, toplanır ve muhafaza edilir.
-Her türlü hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.

ARICILIK
-Kovanların temiz ve kullanışlı olmasına dikkat edilir. Kovanlar sarsılmadan çiçeği bol yerlere         nakledilir.
-Zayıf kovanların birleştirilmelidir.
 -Hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
 -Bal hasadına devam edilir.

Hiç yorum yok

Yorumlarımızı etik kurallar içerisinde küfür ve hakaret içermeyen anlaşılır, sade bir dille yapmanız önerilir. Uygun bulunmayan yorumlar engellenecektir.

Blogger tarafından desteklenmektedir.